בקלהֿ
פילה

בקלהֿ פילה

₪75.00

/ק"ג

₪75.00

/ק"ג


על המוצר

אצבעות בקלה מוכן לטיגון.